Stowarzyszenie Śląska Sieć 3 Sektora powstała w ramach proejktu o tej samej nazwie, który był realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego oraz Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin Pod Nazwą "Razem".

W opracowanie zasad działania Stowarzyszenia i realizację projektu zaangażowało się ponad 130 organizacji pozarządowych z województwa śląskiego.

Stowarzyszenie uzyskało wpis do KRS 23 kwietnia 2015 r., Obecnie członkami Stowarzyszenia jest 40 organizacji z 21 powiatów województwa śląskiego.