23

wrz

Sprawozdanie Sieci za 2019 r.

Sprawozdanie Sieci za 2019 r.

W dniu 22 września 2020 r. w Śląskiej Sieci 3 sektora odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Na Walnym oprócz ciekawej dyskusji przyjęliśmy sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2019 r.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem finansowym Sieci za 2019 r. i sprawozdaniem merytorycznym za 2019 r.   


Powrót