16

gru

Dlaczego uwielbiamy robić darowizny na cele pożytku publicznego

Dlaczego uwielbiamy robić darowizny na cele pożytku publicznego

Powód jest jeden: dzięki temu Urząd Skarbowy co roku oddaje nam nadpłacony podatek. Gra jest „warta świeczki” szczególnie wtedy, kiedy nasz dochód wchodzi w wyższy próg opodatkowania.

4 etapy w przekazywaniu darowizn i odzyskiwaniu pieniędzy z Urzędu Skarbowego:

 1. Wybierz właściwą organizację, której chcesz przekazać darowiznę i poznaj jej numer konta bankowego. Może to być np.: Śląska Sieć 3 sektora:
  Bank BGŻ BNP Paribas S.A.: 20 1600 1462 1837 8224 9000 0001
 2. Do końca roku kalendarzowego wpłać darowiznę na konto organizacji, a w tytule przelewu wpisz: „darowizna na cele statutowe – pożytku publicznego”. Zachowaj potwierdzenie przelewu wraz z PITami otrzymanymi od pracodawcy.
 3. Podczas wypełniania PIT za zeszły rok kalendarzowy uzupełnij również PIT/O, w którym wykażesz przekazane środki. Wypełnienie tego dokumentu pozwoli na obniżenie kwoty należnego podatku, co może mieć 2 skutki:
  Brak konieczności dopłaty do podatku, w przypadku przekroczenia progu dochodowego;
  Naliczenie kwoty, którą Urząd Skarbowy odda nam po zaakceptowaniu naszego PITa.
 4. Poczekaj cierpliwie do sierpnia, kiedy to Urząd Skarbowy odda Ci nadpłacony podatek.

Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają darowizny na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.

Odlicza się kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu darczyńcy. Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego oraz honorowego krwiodawstwa.

Wysokość dokonanej darowizny należy udokumentować:

 • dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej;
 • dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

Realizacja odliczenia w trakcie roku podatkowego następuje przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody:

 • z działalności gospodarczej,
 • z najmu, dzierżawy

- podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej.

W zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

 

Podstawa prawna:

 • art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ("ustawa PIT")
 • art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

 


Powrót